Lidmaatschap

U kunt lid worden van de vereniging door zich aan te melden bij het bestuur.
Leden huren één of meerdere volkstuinen met een minimale oppervlakte van 100m2 ( 5 x 20 meter)

Als lid ben je gebonden aan het Huishoudelijk Reglement van de vereniging. Lees dit aandachtig door alvorens je aan de gang gaat.

Het lidmaatschap bedraagt € 40,- per jaar
De eenmalige inschrijfkosten bij het lidmaatschap bedragen € 10,-

De jaarlijkse tuinhuur bedraagt € 0,23 per m2 ofwel € 23,- per tuin van 100m2

Eenmalig, bij aanvang van de tuinhuur, wordt een borg betaald van € 50,- per 100m2. De borg krijgt u weer terug, als u het lidmaatschap en de tuinhuur opzegt en de tuin weer keurig gespit of gefreesd achterlaat, zoals u hem heeft gekregen. (conform het huishoudelijk reglement).

Ieder lid is verplicht om deel te nemen aan de gezamenlijke werkbeurten op de zaterdagochtend, tenzij dit om gezondheidsredenen echt niet mogelijk is. (in dat geval kunnen kantinediensten gedaan worden). In de regel komt het er op neer dat ieder lid twee keer per jaar hiervoor staat ingeroosterd. Lees meer hierover op de pagina Tuinbeurten en Kantinediensten.