De Vereniging

De naam van de vereniging luidt: Volkstuindersvereniging Langedijk

De vereniging is gehuisvest aan de Potjesdam 6, 1722 XN, te Zuid-Scharwoude
Het totaal aan grond bedraagt ca 30.193 m2

De vereniging is opgericht op 1 maart 1974
De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40634580

De vereniging telt leden en donateurs. Momenteel zijn er ongeveer 160 leden
Uit deze leden is een Bestuur gekozen

De vereniging is gebaseerd op de “Statuten” van de vereniging, notarieel vastgelegd in 2003
Tevens kent de vereniging een “Huishoudelijk Reglement” ten behoeve van haar leden, een “Privacyreglement” en een “Reglement Cameratoezicht”.

Het doel van de vereniging is o.a. het verhuren van volkstuinen aan haar leden, zodanig dat de leden daar hun groente, fruit, planten en bloemen kunnen kweken en verbouwen. De opbrengst van de tuinen is voor de leden zelf. De opbrengst van niet-verhuurde tuinen komt ten goede aan de vereniging.