Statuten en Huishoudelijk Reglement

De vereniging is gebaseerd op statuten die in 2003 notarieel zijn vastgelegd.
Deze statuten kunnen alleen met tussenkomst van een notaris gewijzigd worden

Vanuit de statuten is het Huishoudelijk Reglement gemaakt. Artikelen uit dit Reglement kunnen door een meerderheid in de Algemene Ledenvergadering worden toegevoegd of gewijzigd, op voorwaarde dat de wijziging niet in strijd is met de statuten.

Statuten en Huishoudelijk Reglement zijn grote bestanden. Deze zijn te groot om via de website te worden weergegeven.
Ieder lid kan deze documenten bij de secretaris opvragen en deze zal ze dan uitprinten.