Huishoudelijk Reglement

De vereniging kent een Huishoudelijk Reglement. Ieder lid is verplicht zich te houden aan dit reglement.
Het bestuur houdt toezicht op naleving hiervan.
Onduidelijkheden, wijzigingsvoorstellen of toevoegingen kunnen tot 1 november worden ingediend bij het bestuur. Indien het bestuur besluit dit voorstel over te nemen komt het ter stemming in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering / Jaarvergadering.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2024 zal een nieuwe versie van het Huishoudelijk Reglement ter stemming komen.
U treft hieronder de nieuwe versie: